Požiarná signalizácia EPS

Ako elektrická požiarna signalizácia funguje?

Požiarná signalizácia EPS

Požiarná signalizácia EPS je iba jedným z prostriedkov potrebného protipožiarneho zabezpečenia objektu, dopĺňa, ale nezahŕňa protipožiarne opatrenia predpísané normami a predpismi.

Detektory dymu síce nedokážu vzniku požiaru zabrániť, ale včasným varovaním, môžu významne obmedziť škody na majetku a tiež riziko úmrtia či zranenia.

Ako elektrická požiarna signalizácia funguje?

Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je súbor pozostávajúci z riadiacej ústredne, hlásičov a ďalších doplňujúcich zariadení. V objektoch sú nainštalované opticko-dymové, tepelné, tlačidlové prípadne iné snímače, ktoré reagujú pri požiari a pomocou výstražných zariadení ako sirény a majáky, akusticky alebo opticky signalizujú jeho vznik.

Protipožiarne systémy zaznamenávajú a vyhodnocujú vznikajúci požiar v miestach trvalej služby, ktorá zaisťuje likvidáciu požiaru v jeho zárodku, prípadne rýchle privolanie útvaru Hasičského záchranného zboru k požiarom väčšieho rozsahu.

Hlásiče požiaru

Sú prístroje, ktoré reakciou na daný signál vytvárajú výstupný elektrický signál, a to buď automaticky, alebo sú uvedené do činnosti osobou.

Požiarny a evakuačný rozhlas

Detektory dymu reagujúce na dym vznikajúceho požiaru - Detektory tepla reagujúce na zvýšenie teploty nad prahovú hodnotu - Termodiferenciálny detektory reagujú na prudký nárast teploty

- Tlačidlá slúžia na manuálne nahlásenie požiaru - Lineárne hlásiče reagujú na prerušenie infračerveného lúča dymom - Plamenné hlásiče reagujú na charakteristiku plameňa - Hlásiče do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

- Nasávací systém nasáva dym a vykonáva vyhodnotenie - vzduchotechnika

Detektory dymu

Systém EPS slúži k včasnej detekcii požiarneho nebezpečenstva a tým následne k ochrane majetku a osôb pred požiarom. Hlavnou úlohou systému je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas na realizáciu účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru.

Včasná detekcia vznikajúceho požiaru zabráni často mnohomiliónovým škodám a zachráni veľa ľudských životov

ďalšie funkcie

Odovzdávať informácie o požiarne nebezpečnej situácii na vopred určené miesta - pult centrálnej ochrany HZS - Ovládať nadväzné zariadenia brániace rozšíreniu požiaru alebo uľahčujúce požiarny zásah - Odovzdávať informácie o stavoch signalizovaných ústredňou EPS do nadstavbového počítača

Naše úspechy v číslach

238

Klientov

895

Kamier

79

Smart Home

Referencie

Sme radi, že medzi našich klientov patria mimo iných, aj tieto významné spoločnosti

Kontakty


 • Suntech s.r.o.
 • Mostová 381

  Partizánske 958 01
 • IČ: 50352024
 • IČ DPH: SK2120312788

Kontakty


 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická podpora

  +421 905 700 444

Kontakty


 • Servis CCTV a Alarmov

  +421 907 750 093


Vytvorila digitálna agentúra MW Media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu